Efekty

Efekty

Co możesz osiągnąć dzięki nauce w Taalbureau Eemland?

Komunikatywna metoda nauki niderlandzkiego wsparta metodą deop mark (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) pozwala osiągnąć konkretne, wymierne cele. Już na początkowym etapie nauki każdy uczeń może wykazać się:

  • swobodnym formułowaniem prostych, adekwatnych do sytuacji wypowiedzi (wyrażanie opinii, zamiarów, uczuć, zadawanie pytań);
  • czynnym udziałem w rozmowach grupowych, z nauczycielem i native speakerem;
  • wyrażaniem próśb i życzeń, np. o wolniejsze czy też wyraźniejsze mówienie, powtórzenie;
  • opanowaniem technik kompensacyjnych.

Efekty po roku nauki języka niderlandzkiego

Rok intensywnej nauki w Szkole Taalbureau Eemland pomoże Ci opanować język zarówno na poziomie komunikatywnym (to w przypadku osób, które nie znały wcześniej języka), jak również  na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym (w przypadku osób, które wykazywały wcześniej choćby podstawową znajomość niderlandzkiego). W naszej szkole preferujemy standardową kategoryzację poziomów. Zaczynając od najniższego: 0-A1, A1-A2, A2-B1 i B1-B2. Warto podkreślić, że ukończenie stopnia B1 umożliwia podejście do egzaminu państwowego. Potwierdzenie znajomości języka państwowym certyfikatem z pewnością uatrakcyjni CV i zwiększy szanse na rynku pracy. Osiągając kolejny stopień i zdając egzamin na poziomie B2 można startować na uczelnie czy aplikować na wyższe stanowiska. Cele każdego ucznia – czy to chęć opanowania języka w stopniu komunikatywnym, czy zaawansowanym – traktujemy priorytetowo i tak dobieramy program, aby osiągnąć je w jak najszybszym czasie .