Lekcje indywidualne

Lekcje indywidualne

Indywidualne lekcje z lektorem

Poza zajęciami grupowymi Taalbureau Emland oferuje podjęcie nauki języka niderlandzkiego w trybie indywidualnym. To najbardziej spersonalizowana forma nauczania, w pełni dopasowana do potrzeb językowych danej osoby. Lekcje face to face (sam na sam z lektorem) pozwalają zrealizować konkretne cele i wymagania osoby uczącej się. Nauczyciel ma możliwość bieżącej obserwacji postępów ucznia, a – co za tym idzie – dostosowania odpowiedniego programu oraz miarodajnego tempa nauczania. W porównaniu z zajęciami zbiorowymi uczeń (jako jedyny odbiorca lekcji) jest zmobilizowany do częstszego odpowiadania na pytania, aktywnego uczestniczenia w konwersacjach oraz samodzielnego wykonywania ćwiczeń. Taka lekcja to czas bardzo intensywnej nauki, która skutkuje szybkimi i imponującymi efektami.

Zajęcia niderlandzkiego na miarę Twoich potrzeb

Na naukę języka niderlandzkiego w formie zajęć indywidualnych najczęściej decydują się osoby, które cierpią na chroniczny brak czasu. Nauka w pojedynkę daje możliwość swobodnego ustalenia dni i godzin spotkań. Jeśli chodzi zaś o inne czynniki nakłaniające do wyboru zajęć w tej formie, warto wskazać ten najważniejszy: możliwość realizacji indywidualnego programu nauki języka. Osoby, które się tym kierują, dokładnie wiedzą, czego oczekują, jakie są ich słabe strony, czego nie rozumieją, nad czym muszą szczególnie popracować i co sprawia im największą trudność. Chciałyby zatem skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności przy jednoczesnej eliminacji słabych stron. Na indywidualne zajęcia decydują się także osoby, które w pojedynkę uczą się bardziej efektywnie. Są mocniej zdeterminowane, zaangażowane i wiedzą, że nauka w tej formie nie ukryje ich nieprzygotowania i zmusi do większego wysiłku.

Bez względu na powód, dla którego uczeń decyduje się na naukę indywidualną, warto podkreślić ważną rolę nauczyciela. Nasi lektorzy i native speakerzy mają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Wychodząc z założenia, że każdy uczeń ma inne wymagania i potrzeby, szukają różnych metod dydaktycznych oraz dostosowują program nauki tak, aby w krótkim czasie uczeń mógł poprawnie i płynnie posługiwać się językiem niderlandzkim.

Zalety indywidualnych lekcji języka niderlandzkiego

Spośród wielu zalet tej formy nauczania warto wskazać kilka najważniejszych:

  • program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb,
  • możliwość ustalenia dogodnego terminu i czasu spotkań,
  • metody dydaktyczne, intensywność kursu i tempo pracy dostosowane do możliwości i preferencji kursanta,
  • 100% uwagi skupionej na uczniu,
  • elastyczne podejście do poszczególnych etapów nauki,
  • możliwość odwołania/przełożenia zajęć w trakcie trwania kursu,
  • sprawdzona i świetnie przygotowana w tym zakresie kadra nauczycieli,
  • wsparcie w obliczu bieżących potrzeb, np.: napisania pisma urzędowego, przygotowania do rozmowy o pracę, obrony pracy naukowej czy podejścia do egzaminu z języka niderlandzkiego.