Lekcje grupowe

Lekcje grupowe

Nauka języka niderlandzkiego – zajęcia grupowe

Nauka języka obcego w grupie pomaga m.in. przełamać barierę językową. W gronie osób, które zostały zakwalifikowane na ten sam poziom nauczania, łatwiej się otworzyć i „zacząć mówić”. Znika też obawa przed oceną czy krytyką osób, które mogą znać język lepiej. Daje to ogromny komfort psychiczny, który pozwala pokonać wszelkie blokady. Ważne jednak, żeby grupa była niewielka. Umożliwi to wszystkim uczestnikom wzięcie czynnego udziału w konwersacjach, częstsze odpowiadanie na pytania zadawane przez lektora i wykazanie większej aktywności podczas rozwiązywania ćwiczeń. Z tego względu w Taalbureau Eemland proponujemy naukę języka niderlandzkiego w grupach maksymalnie 8-osobowych i to na każdym poziomie nauczania.

Małe grupy – dużo zalet!

Spośród wielu profitów wynikających z nauki niderlandzkiego w małych grupach, pierwszej kolejności warto wymienić: częstsze konwersacje, grupowe dyskusje, wzajemne wychwytywanie i poprawianie błędów. Ponadto, dla niektórych osób nauka w grupie i wspólne dążenie do tego samego celu stanowi dodatkową motywację do doskonalenia swoich umiejętności językowych. Prowadzony w naszej szkole system nauczania w 8-osobowych grupach pozwala również na zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, które umożliwiają bardziej elastyczny i kreatywny charakter nauczania. W praktyce polega on na dostosowaniu programu nauczania do potrzeb i oczekiwań danej grupy. Dzięki temu każda grupa może indywidualnie ustalić tematy/zagadnienia podejmowane na zajęciach. W ten sposób uczniowie poznają słownictwo, charakterystyczne zwroty, nazewnictwo czy nomenklaturę charakterystyczną dla danych zawodów, branż, dziedzin nauki czy zainteresowań i hobby.

Jak widać, nauka w małych grupach ma szereg zalet pod kątem dydaktycznym. W kwestii technicznej zaś umożliwia np. dopasowanie i wspólne ustalenie dogodnych godzin spotkań. Warto również podkreślić, że „grupa” sprzyja nie tylko nauczaniu języka, ale również zawieraniu znajomości.

Jak wygląda klasyfikacja do danej grupy?

Przed rozpoczęciem nauki w Taalbureau Eemland każda osoba przechodzi klasyfikację. Aby rzetelnie sprawdzić stopień znajomości języka niderlandzkiego prosimy o rozwiązanie testu pisemnego, a następnie zapraszamy na krótką rozmowę z nauczycielem. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić umiejętność mówienia, słuchania, pisania oraz czytania. Na tej podstawie dopasowujemy i proponujemy adekwatny poziom nauczania, zgodny z przyjętymi normami unijnymi CEF. Klasyfikacje znajomości językowej określamy za pomocą przyjętych przez Radę Europy sześciu poziomów biegłości językowej: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chciałby potwierdzić znajomość języka niderlandzkiego składając egzaminy certyfikacyjne.