Resultaten

Resultaten

Wat kan je bereiken als je bij Taalbureau Eemland Nederlands leert?

Wij werken met een communicatieve leermethode. Daarbij staan luisteren, spreken, lezen en schrijven centraal. Hierdoor worden concreet meetbare doelstellingen gerealiseerd. In de beginfase van het leerproces kan de student de volgende leerdoelen bereiken:

  • Eenvoudig formuleren;
  • Meningsuiting;
  • Vragen stellen;
  • Intenties tonen;
  • Actieve deelname aan groepsdiscussies met docent en native speaker;
  • Uitdrukken van verzoeken en wensen. Bijvoorbeeld verzoek om langzamer of duidelijker te praten;
  • Beheersen van compensatietechnieken.

Effecten na een jaar les in Nederlandse taal

Na een jaar intensieve studie bij Taalbureau Eemland heeft u, zowel als beginner of als gevorderde, de taal op communicatief niveau onder de knie. Bij Taalbureau Eemland geven we de voorkeur aan de standaard categorisering niveaus. Hierbij gaan wij uit van de niveaus: 0-A1, A1-A2, B1-A2 en B1-B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).

Wij benadrukken dat het behalen van B1 de moglijkheid geeft om het staatsexamen programma I te behalen. Na het slagen voor een staatsexamen op B2-niveau, kunt u verder studeren aan de universiteit of solliciteren voor een hogere functie. Het diploma maakt uw CV aantrekkelijker. Het vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt. De doelstellingen van elke student – het leren van de taal op een communicatief niveau of gevorderd niveau  – krijgen voorrang. Wij kiezen voor het programma waarmee de doelstelling zo snel mogelijk behaald wordt.