Groepslessen

Groepslessen

Het leren van de Nederlands taal in groepslessen

Het leren van een vreemde taal in klassikaal verband is een prettige manier van onderwijs. Bij het leren in groepslessen, met mensen die hetzelfde niveau hebben, stelt men zich gemakkelijker open. De cursist begint eerder met praten omdat er geen angst is om kritiek te krijgen van medecursisten die de taal beter machtig zijn. Dit zorgt voor een veilige omgeving waarin de cursist zich comfortabel voelt en waarin de taalbarriere overwonnen wordt. De groep is klein. Hierdoor kunnen alle deelnemers actief deelnemen aan de gesprekken die door onze docent worden geleid. Voor de klassikale lessen Nederlands worden door Taalbureau Eemland groepen van maximaal acht personen van hetzelfde niveau samengesteld.

Kleine groepen – vele voordelen!

Het leren van het Nederlands in kleine groepen heeft een aantal voordelen. Door de oefeningen bereikt de cursist de volgende doelstellingen en vaardigheden:

  • spontaan reageren, begrijpelijk zijn, aanpassen aan de situatie;
  • het uiten van wensen, intenties, ervaringen, meningen en gevoelens;
  • reageren op een toespraak;
  • actieve deelname aan discussies;
  • verzoeken om herformulering of herhaling;
  • compensatietechnieken;
  • het leren van elkaar.

Daarnaast is het voor de cursisten prettig dat zij in een groep bezig zijn met een gemeenschappelijk doel; namelijk het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid.

Onze lessen worden klassikaal gegeven aan groepen van maximaal acht personen. Het onderwijs is flexibel en creatief door het gebruik van eigentijdse en moderne lesmethoden. Het doel van de lessen is om de vaardigheden te verbeteren. De behoeften en verwachtingen van de groep zijn daarbij het uitgangspunt. Hierdoor kunnen wij met elke groep de onderwerpen en eventuele leerproblemen gericht vaststellen.

Op deze wijze ontwikkelen de cursisten hun woordenschat en kunnen zij zinnen vormen. Daarnaast leren zij terminologie en naamgeving wat van pas komt in privé en zakelijke omgeving.

Samenvattend: het leren in kleine groepen heeft praktische voordelen. De gemeenschappelijke lessen bevorderen bovendien het delen van de opgedane kennis.

Wat is de indeling van de groep?

De taalcursussen bij Taalbureau Eemland worden professioneel voorbereid. De inhoud van de cursus is afgestemd op de behoeften van elke student. Het niveau van de classificatie hangt grotendeels af van de uitkomst van het intakegesprek met de docent en een bijbehorende toets. Dit stelt ons in staat om uw spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden te bepalen. Dit is voor ons de basis om u een adequaat onderwijsniveau aan te bieden. Onze lessen zijn in overeenstemming met de aanvaarde EU-normen CEF. Tijdens het eerste gesprek bespreken wij, samen met u, uw wensen en verwachtingen.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

De kwalificatie en de kennis van de taal wordt bepaald door de zes niveaus taalvaardigheid die zijn bepaald door de Raad van Europa. Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader kent deze niveaus: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Deze kwalificatie is belangrijk wanneer aanvragen voor certificatie-examens worden ingediend.

Zodra onze cursisten de lessen hebben afgerond zijn zij in staat om het Nederlands op gewenst niveau te krijgen.

Taalbureau Eemland werkt met ervaren, enthousiaste en gekwalificeerde docenten NT2 (Nederlands als tweede taal). Wij zijn lid van de Vereniging van Docenten NT2 als tweede taal BVNT2.

Taalbureau Eemland vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe onderwijsmethoden. De docenten nemen daarom regelmatig deel aan seminars en masterclasses zodat de kwalificaties op peil blijven en zonodig verhoogd worden.